Saturday, 13 April 2013

43. MISI KETENTERAAN TERAKHIR OLEH USAMAH BIN ZAID


Masa              : Safar Tahun Ke-11 Hijrah
Tempat           : Palestin

Sikap keangkuhan kerajaan Rom telah menjadikan ia menolak hak kebebasan hidup. Keangkuhan itulah yang mendorong Rom membunuh rakyat-rakyatnya yang memeluk agama Islam, sebagaimana tindakannya ke atas Farwah bin al-Juzami Gabenor perlantikan Rom untuk daerah Maan, dibunuh kerana memeluk Islam. Baginda melihat serius sikap Rom yang menyombong dan keras kepala tidak menentu, lantaran itu Rasulullah segera menyediakan satu angkatan yang besar pada bulan Safar tahun ke-11 Hijrah, di mana Usamah bin Zaid telah diberi tanggungjawab untuk mengepalai angkatan ini.
Baginda memerintahkan supaya Usamah memasuki perbatasan al-Balqa' dan al-Darom di bumi Palestin bertujuan mengugut Rom dan mengembalikan kepercayaan bangsa Arab yang bersempadan dengan Rom, supaya mereka mengetahui bahawa kebiadapan dan keterlanjuran Rom itu tidak dibiar berlaku begitu sahaja disamping mengikis sindrom kononnya memeluk Islam hanya membawa kepada kematian semata-mata. Orang ramai menyebut-nyebut tentang Usamah bin Zaid kerana beliau merupakan pemimpin tentera Islam yang masih muda, malah mereka mengharapkan supaya diperlewatkan sedikit penghantarannya. Di sini Rasulullah s.a.w. mengulas dengan sabdanya yang bermaksud: "Sekiranya kamu mempersoalkan kepimpinannya bererti kamu mempersoalkan kepimpinan bapanya yang terdahulu, demi Allah, meskipun kepimpinan dipertikaikan namun beliau adalah layak untuk tugas berkenaan, bapanya yang terdahulu adalah orang kesayangan ku, dan beliau ini juga adalah antara orang kesayangan ku selepas bapanya yang terdahulu".
Dengan itu orang ramai pun mula berhimpun di sekeliling Usamah menyertai perbarisan tenteranya, akhirnya mereka semua bergerak hingga sampai dan singgah di al-Jaraf, satu Farsakh jaraknya dari Madinah. Semasa tentera Islam di sana, mereka mendapat berita mengenai kesakitan yang dialami oleh Rasulullah s.a.w, berita ini membuatkan mereka teragak-agak untuk meneruskan pergerakan ini, supaya mereka dapat mengetahui ketetapan Allah itu. Dengan izin-Nya, Allah mentakdirkan tentera pimpinan Usamah ini merupakan penghantaran pertama yang dilakukan semasa pemerintahan Abu Bakar al-Siddiq. 

42. OPERASI ALI BIN ABU TALIB


Masa              : Rabiul Awal tahun 9 Hijrah
Tempat           : Tayyi

Operasi Ali bin Abu Talib ke Tayyi untuk memusnahkan berhala yang bernama al-Qalas pada bulan Rabiul Awal tahun 9 Hijrah. Rasulullah s.a.w. mengutuskan bersama seratus lima puluh anggota yang menunggang seratus ekor unta dan lima puluh ekor kuda. Ali membawa bersamanya bendera hitam putih. Mereka telah melancarkan serangan ke atas perkampungan Hatim pada waktu subuh.  Mereka berjaya meruntuhkan berhala itu dan membawa pulang ramai tawanan serta kambing dan unta. Dalam kalangan orang tawanan itu terdapat seorang saudara perempuan Adiy bin Hatim, sementara Adiy melarikan diri ke Syam. Tentera Islam menemui dalam khazanah berhala al-Qalas itu tiga bilah pedang dan tiga baju besi. Dalam perjalanan pulang mereka telah membahagikan harta-harta rampasan itu dan mengasingkan harta yang terbaik untuk diserahkan kepada Rasulullah s.a.w. Mereka tidak membahagikan tawanan-tawanan keluarga Hatim.
Setelah sampai ke Madinah saudara perempuan ‘Adiy bin Hatim meminta simpati Rasulullah s.a.w. dengan katanya : “Wahai Rasulullah, telah hilang tempat berlindung kami dan telah putus hubungan dengan anak-anak sedangkan saya seorang wanita yang telah tua. Saya tak berupaya menjadi khadam lagi. Maka tolonglah bebaskan saya, mudah-mudahan Allah memberi kurnia-Nya kepadamu”. Rasulullah s.a.w. bertanya : “Siapa pelindung kamu?”. Dia menjawab : “Adiy bin Hatim”. Baginda berkata : “Itu orangnya yang lari daripada Allah dan Rasul-Nya?”. Kemudian baginda meninggalkannya. Besoknya wanita itu menemui baginda dan berkata seperti itu juga, lalu Rasulullah s.a.w. menjawabnya seperti jawapan semalam. Lusa harinya, dia juga mengatakan perkataan yang sama, lalu Rasulullah s.a.w. membebaskannya. Ketika itu di sebelah Rasulullah s.a.w. ada seorang lelaki kemungkinan Ali lalu lelaki itu berkata kepada wanita tersebut : Mintalah kepada Rasulullah s.a.w. supaya menyediakan pengusungan, lalu dia meminta kepada Rasulullah s.a.w. pengusungan untuk membawanya. Rasulullah s.a.w. menunaikan permintaannya. Setelah itu saudara perempuan Adiy itu pun pulang kepada saudaranya ‘Adiy yang berada di Syam. Setelah bertemu ‘Adiy dia menceritakan tentang peribadi Rasulullah s.a.w. dengan katanya : Dia telah melakukan satu perbuatan yang bapamu sendiri tidak pernah melakukannya. Justeru, pergilah bertemunya secara sukarela atau terpaksa. Lalu ‘Adiy datang kepada Rasulullah s.a.w. tanpa membawa sebarang perlindungan keamanan dan surat jaminan keselamatan. Dia datang ke rumah Rasulullah s.a.w. Apabila dia duduk di hadapan Rasulullah s.a.w, Baginda memuji Allah dan mengucapkan kesyukuran ke atas-Nya. Kemudian Baginda berkata : “Mengapa kamu lari? Kamu lari daripada menyebutkan tiada tuhan melainkan Allah? Tahukah kamu siapa lagi tuhan selain Allah?”. Jawab ‘Adiy : “Tidak”. Baginda berkata : “Sesungguhnya orang-orang yang sesat”. Adiy berkata : “Sesungguhnya aku telah menjadi seorang yang hanif dan muslim”. Lalu sinarlah wajah Rasulullah s.a.w. keriangan, kemudian Baginda menyuruh supaya ‘Adiy ditumpangkan di rumah seorang lelaki Ansar. Setelah itu ‘Adiy berulang alik datang kepada Rasulullah s.a.w. pagi dan petang. Dalam riwayat Abu Ishak daripada ‘Adiy menyebutkan : Tatkala Rasulullah s.a.w. memepersilakan ‘Adiy duduk di hadapannya semasa di dalam rumahnya, baginda berkata kepadanya : “Ada apa, hai ‘Adiy bin Hatim, bukankah kamu seorang penganut agama Rakusi (agama campuran Yahudi dan Kristian)?”. ‘Adiy menjawab : “Memang benar”. Baginda bertanya lagi : Bukankah engkau mengambil satu perempat hasil rampasan perang dari kaummu?” Jawab ‘Adiy : “Memang benar”. Nabi berkata : “Bukankah tindakan itu tidak dihalalkan dalam agamamu?”. ‘Adiy berkata : “Benar, demi Allah”. Kata ‘Adiy seterusnya : lantas, aku pun tahu bahawa dia benar-benar seorang nabi yang diutuskan kerana dia mengetahui apa yang orang tidak tahu.
Dalam riwayat Imam Ahmad menyebutkan : Nabi s.a.w. berkata : “Hai ‘Adiy bin Hatim, masuklah Islam nescaya kamu selamat”. Aku pun berkata : “Aku telah mempunyai agama”. Nabi menjawab : Aku lebih tahu daripadamu tentang agamamu”. Lalu aku berkata : “Engkau lebih tahu daripadaku tentang agamaku?”. Baginda menjawab : “Ya, bukankah engkau penganut agama Rakusi dan engkau mengambil satu perempat harta rampasan kaummu?”. Lalu aku menjawab : “Bahkan”. Nabi berkata : “itu tidak dihalalkan untukmu dalam agamamu”. Kata ‘Adiy. Sebaik sahaja baginda menyebut kata-kata itu aku pun berserah diri kepadanya.
 Al-Bukhariy meriwayatkan daripada ‘Adiy yang berkata : Ketika aku bersama Nabi s.a.w. tiba-tiba datanglah seorang lelaki mengadu kesusahnya kepada Nabi.  Kemudian datang seorang lagi yang mengadu terputus belanja dalam perjalanan. Kemudian Rasulullah s.a.w. berkata : “Hai ‘Adiy, pernahkah engkau melihat negeri Hijah? Kalau umurmu panjang engkau akan dapat melihat seorang wanita yang berada dalam tandu (usungan yang ditanggung oleh unta) datang dari Hijah dan bertawaf di Ka’bah, dia tidak takut kepada seorang pun kecuali Allah. Kalau umurmu masih panjang maka engkau akan berjaya membuka perbendaharaan kekayaan Kisra. Dan kalau umurmu panjang engkau akan dapat melihat ada orang memegang penuh di tangannya emas dan perak sambil mencari-cari orang yang mahu menerimanya tetapi dia tidak menemui seorang pun yang sudi menerima pemberiannya”. Di akhir hadith itu disebutkan : ‘Adiy berkata : “Aku telah pun melihat seorang wanita di dalam tandu yang berangkat dari Hijah sehingga masuk bertawaf di Ka’bah tanpa merasa takut kepada seorang pun kecuali Allah, dan aku juga termasuk dalam kalangan mereka yang membuka khazanah kekayaan Kisra di Armuz. Dan kalau kamu mendapat umur yang panjang nescaya kamu akan melihat terbuktinya apa yang dikatakan oleh Abu al-Qasim tentang seorang lelaki yang memegang emas dan perak penuh di tangannya.”
            

41. OPERASI AL-QAMAH BIN MUJAZ AL-MUDLAJI


Masa              : Rabiul Akhir Tahun 9 Hijrah
Tempat           : Persisiran Pantai Jedah

Operasi Al-Qamah bin Mujaz al-Mudlaji ke persisiran Pantai Jedah pada bulan Rabiul Akhir tahun 9 Hijrah dengan kekuatan anggota seramai tiga ratus orang.  Baginda menghantar mereka kepada beberapa orang Habsyah yang telah berkumpul berhampiran pantai-pantai di Jedah untuk menjalankan aktiviti rompakan sebagai penentangan kepada penduduk Mekah. Al-Qamah telah menyerang laut sehingga sampai ke daratan dan apabila mereka mendengar kedatangan tentera Islam, mereka pun melarikan diri.

40. OPERASI AL-DAHHAK BIN SUFIYAN AL-KILABIY


Masa              : Rabiul Awal tahun 9 Hijrah
Tempat           : Perkampungan Bani Kilab

Operasi Al-Dahhak bin Sufiyan Al-Kilabiy kepada Bani Kilab pada bulan Rabiul Awal tahun 9 Hijrah. Skuad ini diutuskan kepada Bani Kilab dengan tujuan untuk mengajak mereka memeluk islam. Tetapi mereka enggan menerimanya malah memilih untuk berperang. Lantas mereka berjaya ditewaskan oleh tentera-tentera Islam dan seorang lelaki daripada kalangan mereka terbunuh.

39. OPERASI QUTBAH BIN AMIR


Masa              : Safar Tahun 9 Hijrah
Tempat           : Perkampungan Khath’am

Operasi Qutbah bin Amir ke Perkampungan Khath’am di Tabbalah berhampiran dengan Turbah pada bulan Safar tahun 9 Hijrah. Qutbah keluar dengan dua puluh orang anggota mengenderai sepuluh ekor unta secara bergilir-gilir, lalu melancarkan serangan. Dalam serangan itu tercetuslah pertempuran hebat sehingga ramai orang luka di kedua-dua belah pihak. Qutbah sendiri termasuk dalam kalangan mereka yang terbunuh. Tetapi tentera Islam berjaya membawa pulang rampasan unta dan kambing serta beberapa tawanan wanita ke Madinah.

38. OPERASI UYAYNAH BIN HISN AL-FAZARIY


Masa              : Muharram tahun 9 Hijrah
Tempat           : Perkampungan Bani Tanim

Operasi Uyaynah bin Hisn Al-Fazariy pada bulan Muharram tahun 9 Hijrah menuju ke tempat Bani Tanim dengan kekuatan anggota seramai lima puluh penunggang kuda. Dalam kalangan mereka tidak ada sebarang pun orang Muhajirin dan Ansar. Sebab operasi ini dijalankan ialah kerana Bani Tamin telah menyerang beberapa kabilah di sana dan menghalang mereka daripada membayar jizyah. Uyaynah bin Hisn bergerak pada waktu malam dan bersembunyi di siang hari sehingga akhirnya dia menyerang mereka di kawasan padang pasir dan menyebabkan kaum itu melarikan diri. Mereka berjaya menawan sebelas orang lelaki dan dua puluh satu orang wanita serta tiga puluh orang kanak-kanak. Tawanan-tawanan ini dibawa ke Madinah dan ditempatkan di rumah Ramlah binti al-Harith. Kemudian sepuluh orang pemimpin kaum itu datang mengetuk pintu rumah Nabi Muhammad sambil berkata : “Hai Muhammad, keluarlah pada kami”. Apabila Nabi Muhammad keluar, mereka mengerumuni Nabi s.a.w. dan cuba berunding dengannya. Nabi s.a.w. berhenti sejenak mendengar keluhan mereka. Kemudian baginda beredar pergi untuk menunaikan solat zohor. Setelah selesai solat, Baginda duduk di serambi masjid. Ketika itulah mereka cuba untuk menampilkan kebanggaan dan kehebatan mereka dengan cara mengemukakan seorang jurucakap yang bernama Utarid bin Hajib. Lalu dia pun memulakan bicara dan Rasulullah s.a.w. menyuruh Thabit bin Qays menjadi jurucakap Islam untuk menjawab bicara mereka. Kemudian mereka menampilkan pula seorang penyair mereka iaitu al-Zabarqan bin Badr lalu dengan megahnya dia membaca syair-syairnya. Tetapi Hasan bin Thabit sebagai mewakili penyair Islam menjawab syair-syairnya secara spontan sahaja. Selesai kedua jurucakap dan kedua penyair itu menyampaikan bicara dan syair mereka, al-Aqra’ bin Habis berkata : “ Jurucakapnya (Rasulullah) lebih petah daripada jurucakap kita dan penyairnya lebih hebat daripada penyair kita, suara mereka lebih tinggi daripada suara kita dan kata-kata mereka lebih hebat daripada kata-kata kita”. Kemudian mereka memeluk Islam, lalu Rasulullah s.a.w. memberikan hadiah kepada mereka dan mengembalikan wanita dan anak-anak mereka yang ditawan

37. OPERASI KHALID BIN AL-WALID


Masa        : Syawal Tahun 8 Hijrah
Tempat     : Pemukiman Juzaimah Yalamlam

Setelah Khalid kembali dari memusnahkan Uzza, Rasulullah s.a.w. mengutuskannya kepada Bani Jadhimah untuk menyeru mereka kepada Islam. Peristiwa ini berlaku pada bulan Syawal Tahun 8 Hijrah. Khalid keluar bersama 350 orang Islam. Sesampainya mereka di sana Khalid pun mengajak mereka memeluk Islam. Tetapi mereka tidak mengatakan “kami masuk islam” sebaliknya mereka mengatakan “kami telah meninggalkan agama lama kami”. Lantaran itu, Khalid membunuh dan menawan mereka. Disuruhnya setiap anggota membunuh seorang tawanan dalam sehari. Ibn Umar dan sahabat-sahabatnya enggan mengikut suruhan itu dan menceritakan perkara tersebut kepada Rasulullah. Rasulullah s.a.w. menadah tangan dan berkata: “ Ya Allah, sesungguhnya aku berlepas diri kepadamu daripada tindakan Khalid”. Rasulullah mengutuskan Ali untuk membayar diat terhadap mangsa pembunuhan dan kerugian yang mereka alami. Manakala, Khalid pula tidak dikenakan apa-apa hukuman.